Risk yönetimi, hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan ve sadece işletmelerin konusu olan bir durum değildir. eKoruma sunduğu ürünler ile risk yönetiminin hedef, tespit, değerlendirme, kontrol etme, raporlama ve gözden geçirme gibi birçoğu sürecinde sizlere kesintisiz ve otomatize bir destek sunmaktadır.

Peki risk ve risk yönetimi nedir?

Risk; gelecekte ortaya çıkabilecek durumların, olayların veya iç ve dış etkenlerin idarelerin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini etkileme ihtimalidir. Risk yönetimi ise, risklerin idarenin hedeflerine ulaşabilmek için her seviyede risklerini belirli bir yöntemle sistematik olarak, tespit etmesi, değerlendirmesi, risklerin etkilerini azaltmak için önlemler alması ve bu sürecin etkin işlemesini sağlayacak şekilde izlemesidir.

Neden Risk Yönetimi?

  • İşlerin istenilen sonuçlara ulaşmasını sağlar.
  • İyi yönetişimi destekler.
  • Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve sorumlulukları güçlendirir.
  • Kaynak ve çalışmaların öncelikli alanlara odaklanmasını sağlar.
  • Akla uygun ve bilgiye dayanan risk almaya imkan verir.
  • Riske o risk gerçekleşmeden önce hazır olmayı sağlar.

Risk Yönetimi Süreci?

HEDEF: Kuruluşun amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında etkisi olabilecek riskleri tespit etmek için önce amaç ve hedefleri belirliyoruz.

TESPİT: Risklerin, önceden tanımlanmasını, gruplandırılmasını sağlıyoruz.

DEĞERLENDİRME: Risklerin etki ve olasılık değerlerine göre ölçülmesi, puanlanması ve öncelik sırasına konulmasını sağlıyoruz.

CEVAPLAR: Önlem almamak, Devretmek, Kontrol etmek (önlem almak) süreçlerinde doğru cevapların bulunmasında yardımcı oluyoruz.

RAPORLAMA: Risk yönetimi ile ilgili sonuçların sorumlulara raporlanmasını sağlıyoruz.

GÖZDEN GEÇİRME: Sürecin etki veya olasılıkları değişen ve yeni ortaya çıkan riskler ile verilen cevapların etkinliği için düzenli gözden geçirilmesini gerçekleştiriyoruz.

eKoruma olarak risk yönetimi ve tehdit analiz süreçlerinizde sunduğumuz profosyenel ürünlerle 7/24 yanınızdayız.